رادیو فردا- وابسته به سازمان سیا- اذعان کرد انگلیس و غرب در فشار به کشورهاى حاشیه خلیج فارس براى تحریم ایران، به دنبال گشایش اقتصادى به نفع خود هستند. رادیو فردا با اشاره به اظهارات موذیانه میلیبند وزیر خارجه رژیم انگلیس در امارات که ایران هسته اى را تهدیدى براى کشورهاى منطقه خوانده و خواستار همکارى بیشتر آنها براى تحریم جمهورى اسلامى شده بود، از قول یک تحلیل گر تأکید کرد: یکى از مشکلاتى که امروز میلیبند با آن درگیر است، صدمه دیدن اقتصاد کشورهاى اروپایى از جمله آلمان، فرانسه و یا ایتالیا در نتیجه تحریم هاى اقتصادى شوراى امنیت سازمان ملل متحد است. اما میزان تجارت قطر، دبى و ابوظبى با ایران بیشتر شده است. در واقع اروپا معتقد است که کشورهاى عربى براى کارساز شدن تحریم ها باید همراه با اروپا عمل کنند. محجوب الزویرى رئیس بخش مطالعات ایران در دانشگاه اردن  نیز صحبت هاى وزیر خارجه بریتانیا را با اقتصاد جهانى مرتبط دانست و گفت: «صداى میلیبند در واقع ابزارى است براى به دست آوردن برخى منافع و حمایت ها از کشورهاى عربى به ویژه از دیدگاه اقتصادی. به نظر من اظهارات میلیبند در ادامه صحبت هاى چند هفته پیش گوردون براون نخست وزیر بریتانیا است که از کشورهایى چون قطر و امارات خواسته بود که حمایت خود را نشان دهند. صحبت از تهدید برنامه هسته اى ایران نیز وسیله اى است براى قانع کردن کشورهاى عربى تا آنها قدم هاى مؤثرترى در بحران مالى کنونى بردارند». محافل دولتى در غرب مى گویند غیر از تلاش شرکت هاى آلمانى و انگلیسى و فرانسوى برای  دور زدن تحریم ها، کشورهاى همسایه ایران در خلیج فارس از جمله امارات عملاً به حفره اى بزرگ در تحریم ها تبدیل شده و آن را بیش از همیشه بى خاصیت ساخته اند. بنابر گزارش هاى مکرر رسانه هاى انگلیسى این کشور بیشترین صدمات را از بحران اخیر اقتصادى دریافت کرده است. آمریکا و انگلیس مى کوشند زیان هاى اقتصادى اخیر را از پول نفت کشورهاى عرب جبران کنند. آمریکایى ها مى گویند به خاطر تحریم ایران 38میلیارد دلار زیان دیده اند.
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X